Civismo

Una respuesta a Civismo

  • Tôi ở Mỹ Đình, không xa kho chị Thúy lắm, nếu tổ chức phân loại vào 2 ngày cuối tuần thì có thể tham gia được. Thứ 6 hÆ¡i kẹt.Các bạn xem có nên đóng hàng sau khi phân loại vào thùng carton không. Quần áo sách vở để trong thùng carton có lẽ đỡ nhàu nát hÆ¡n.Nếu cần nhiều thùng tôi sẽ thá»­ &#;c2082ái bang” mấy siêu thị gần nhà.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir